Slektsgrein fra Sakshaugberg og Bjørndalen

21. mars 2015

Bildet viser tur til Bjørndalen hvor den gamle husmannsplassen til Johannes stod.  Ei grein av