MENU

by • 6. januar 2019 • Slekta i dag, UkategorisertComments (0)18

“Ny” gammelstue på Risan

Svein Magne Aune:
«Året er 1854. Karene på Sundnes har ordna hester og utstyr for å dra i tømmerskogen. Det skal hugges tømmer til en ny bygning på gården. Det er den driftige Herman Løchen som eier Sundnes. Etter at han kjøpte gården i 1847 har mye skjedd. Foruten en stor buskap er det både meieri og brenneri på gården, noe som krever mye arbeidsfolk. Løchen bestemmer derfor at det skal oppføres en tømmerbygning for å huse arbeidsfolk. Den skal inneholde to leiligheter, ei i første og ei i andre etg. Løchen tar en runde på tunet for å finne ei egna tomt. Utpå Furubakken, ved låvebrua, blir det plass til bygningen. Han instruer karene sine i hvordan han vil ha det oppført. Sånn kan vi tenke oss starten for gammelstu på Risan. Resten av historien kjenner dere. Farfar og farmor kjøpte huset ” på rot” og flytta det til Risan i 1954, 100 år etter at det ble bygd på Sundnes».

Sundnes i 1880. Bødkerstua helt til venstre i bildet. Tegnet av Henrik Mathiesen, kontorist hos Herman Løchen.

Jarle Aune:
I de hundre årene stua stod på Sundnes huset den flere som jobbet på Sundnes. Stua ble senere kalt Bødkerstua, så en bødker må ha hatt tilhold der en tid. En bødker var en håndtverker som laga og reparerte tønner og andre runde eller ovale beholdere laga av trestaver som ble holdt sammen av tre- eller metallbånd. Midt på 1900-tallet bodde fjøsmesteren og en gårdsarbeider i stua. En vårdag i 1948 ankom en ny fjøsmester med flyttelasset opp den bratte «Furubakken» som førte opp til Sundnes. På den tida var det barnehjem der. Fjøsmesteren var Nils Aune som sammen med kona Sara og tre barn kom flyttende tilbake til Inderøy etter et kortvarig opphold i Skogn. Nils var fra Utøy i Inderøy og skulle overta ansvaret for fjøset på storgården. Femti år tidligere kom hans mor, Beret Martha Krogstad, til Inderøy fra Meråker og overtok ansvaret for det store fjøset på Rostad, en annen storgård i Inderøy. Så her gikk sønnen i sin mors fotspor!

Sundnes slik gården var rundt 1950. Stua til høyre i utkanten av gården.

Nils, Sara og barna Jarle, Sigbjørn og Mildrid flytta inn i første etasje i stua. I andre etasje bodde gårdskaren Kåre Råstad og kona Gerda med sønnen Kjell som var jevngammel med Sigbjørn. Etter en tid flyttet de til en annen leilighet på gården, og Nils og familien overtok hele Bødkerstua. De ble boende ca. 6 år på Sundnes. I 1950 kom onkel til Nils tilbake fra Amerika og kjøpte Sundnes. Etter noen år fikk Nils og familien kjøpe nydyrkingsland av Sundnes. Og Bødkerstua fulgte med. I 1954 ble den plukket ned stykke for stykke og fraktet til Hestrisan hvor den ble reist på nytt.

Stua ca.1950. I forgrunnen Svein, sønn av Nils og Sara.

1960, 6 år etter at stua ble flyttet fra Sundnes. I forgrunnen Solbjørg og Jan Olav.

Stua i dag. Gratulerer!

Dateringer av tømmeret viser at noe er hogd i perioden 1847 – 1854, og en regner med at huset ble bygd umiddelbart etter. Senere dateringer av en annen del av tømmeret viser at dette er hogd hundre år før, ca. 1750. Dette tømmeret, som var en del preget av vær og vind, stammer antagelig fra et eldre hus som var revet og brukt på nytt i den ene langveggen i det nye huset. Stua ble bolig for Sara og Nils og familien på Risan i mange år, og til sist bodde de der som pensjonister og kårfolk. Sara døde i 1993 og Nils i 2007. Etter at Nils døde, ble stua i 2006 – 2015 brukt som overnattingstilbud i «Fuglekassen», en sammenslutning av overnattingstilbud i Inderøy.

I 2016 – 2017 ble stua totalrenovert, modernisert og påbygd, og Berit og Svein Magne Aune, nåværende eiere av Risan, har i dag stua som bolig. Svein Magne er Nils og Saras sønnesønn. De flyttet inn i desember 2017. Sara, datter av Berit og Svein Magne, bor i dag sammen med ektefellen Morten og sønnen Olav i det andre bolighuset på gården som også er oppusset og utvidet. Resultatet av renoveringen er blitt fantastisk bra. Svært mye av den gamle stua er tatt vare på, samtidig som det er blitt en tidsmessig og praktisk bolig som tilfredsstiller dagens krav.

Sigbjørn i aksjon under restaureringsarbeidet.

Nykjøkkenet ligger på samme plass som det gamle.

 

Kjøkkenet i gamle dager. Fra v. Karen, Anne, Maximilian, Sara og Alva. Mye sodd er fortært rundt dette bordet opp gjennom tida.

Julie Siren, Amalie Johanne og Sivert Andreas på besøk i kjøkkenet til oldefar Nils på Risan.

Fra stuene for ca. 40 år siden. Nils med brukket fot koser seg med barnebarna Svein Magne og Geir Olav.


Vi takker Berit og Svein Magne for en kjempeinnsats for å ta vare på og fornye den gamle stua til glede både for slekta i dag og for ettertida! Alt for mange lignende bygg blir revet i tankeløs iver etter å modernisere. Det skjedde heldigvis ikke på her! Vi ønsker alle på Risan lykke til med kommende dager og år både i gammelstua og ellers på gården!

Berit, Ragnhild og Mildrid i 2. et. Til v. trappa som gikk fra 1. til 2. etasje.

Stuene i dag. Berit, Mildrid og Ragnhild beundrer resultatet.

Svein Magne, Berit Slåttnes Aune, Berit Aune og Sigbjørn foran veggen med tømmer fra 1750.

Jarle og Sigbjørn besiktiger sitt gamle soverom sammen med Jan Olav. Til h. benken og skapet fra det gamle kjøkkenet. Opprinnelig panel til venstre.

Olav, siste skudd på slektstreet i Risan, leker i trappa som går fra 2. et. til hemsen, det tidligere mørkeloftet.

Sara på besøk. Hun er eldstedatter til Berit og Svein Magne og ungkone på gården.

Morten, mannen til Sara, med Olav, yngstemann på gården. I bakgrunnen tømmervegg fra ca. 1750.

 

Related Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.