MENU

by • 2. april 2015 • BildegalleriComments (0)232

Bildegalleri: Glimt fra livet på Risan

Nils Aune kjøpte 66 mål udyrka jord fra Sundnes gård i 1950. Området het Hestrisan og ble utskilt fra Sundnes samme år. Første byggtrinn av drifstbygninga ble reist i 1953, og våningshuset ble bygget året etter, i 1954. Den gamle «Bødkertstua» på Sundnes ble flyttet til Risan. Der hadde vi bodd mens far jobbet på Sundnes.

Vi flytta inn i den nye heimen vår høsten 1954. Familien var da «fulltallig» med foreldrene Sara og Nils og barna Jarle, Sigbjørn, Mildrid, Svein, Jan Olav og Solbjørg. Broren vår, Olav, var død på Sundnes av polio høsten 1950, 3 år gammel. Årene som fulgte ble en hektisk tid på Risan med dyrking av jord og utvikling av bruket. Den første tida ble det dyrket poteter og høy. Senere, på 1970-tallet, ble det også dyrket jordbær. Fjøset ble etter hvert mer enn fullt! Far og mor satset på gris og en tid også eggproduksjon. Den første tida hadde de i tillegg hest og 2-3 kyr. Drifta ga et godt økonomisk utkomme til en stor familie.

Dagens Risan viser at utviklinga Sara og Nils startet i 1950-åra til fulle er fulgt opp av etterkommerne! Bildegalleriet viser glimt fra Risan fra den første tida og framover til i dag.

TIPS: Hvis du vil se bildet i stor versjon: Klikk på det. Da dukker det opp en knapp øverst i høyre hjørne. Klikk for stor versjon. For å komme tilbake, klikk på knappen nederst i høyre hjørne.

Første byggetrinn av driftsbygninga som ble reist i 1954 med Nils og Brunen. Bildet er fra 1955.

Første byggetrinn av driftsbygninga som ble reist i 1954 med Nils og Brunen. Bildet er fra 1955.

2. Risan 1959 - Kopi

Risan 1959: 2. byggetrinn er nå ferdig.

 

Nils med høybør i 1954. Bildet illustrerer godt hva det vil si å begynne i det små. Men Nils hadde arbeidslyst, godt humør og evne til å se framover, noe dagens Risan 60 år senere er et godt eksempel på!

Nils med høybør i 1954. Bildet illustrerer godt hva det vil si å begynne i det små. Men Nils hadde arbeidslyst, godt humør og evne til å se framover, noe dagens Risan 60 år senere er et godt eksempel på!

 

Nils med Jan Olav og Svein nedenfor stuevinduet på Risan i 1954. Luene til gutta var svært populære på femtitallet og ble kalt både «hjallisluer» og «djevleluer».

Nils med Jan Olav og Svein nedenfor stuevinduet på Risan i 1954. Luene til gutta var svært populære på femtitallet og ble kalt både «hjallisluer» og «djevleluer».

Sara, «bureiserkona», en gang først på femtitallet. Mye arbeid falt på henne. Mens far hadde lange dager og noen netter i fjøset, hadde hun ansvar for arbeid med unger og inneliv. På femtitallet laget hun mat til innleid arbeidsfolk i onnene. I tillegg melket hun og hadde ansvaret for en raskt voksende flokk høns.

Sara, «bureiserkona», en gang først på femtitallet. Mye arbeid falt på henne. Mens far hadde lange dager og noen netter i fjøset, hadde hun ansvar for arbeid med unger og inneliv. På femtitallet laget hun mat til innleid arbeidsfolk i onnene. I tillegg melket hun og hadde ansvaret for en raskt voksende flokk høns.

 

Sara og Solbjørg i 1954.

Sara og Solbjørg i 1954.

Svein, Jan Olav og Solbjørg 1955. Det var ikke bare griser, kyr og høns på Risan. Hund, katter og kaniner hadde sin selvfølgelige plass på gården. Jan Olav, Svein og Solbjørg i hagen på Risan på 1950-tallet. Jan Olav, Laika, Solbjørg og Svein 1960.

Svein, Jan Olav og Solbjørg 1955. Det var ikke bare griser, kyr og høns på Risan. Hund, katter og kaniner hadde sin selvfølgelige plass på gården. Jan Olav, Svein og Solbjørg i hagen på Risan på 1950-tallet.

Besøk av en lystig gjeng! Jan Torsen, Tore Vang og Leif Sundal.

Besøk av en lystig gjeng! Jan Torsen, Tore Vang og Leif Sundal.

Jan Olav, Svein og Solbjørg i hagen på Risan på 1950-tallet.

Jan Olav, Svein og Solbjørg i hagen på Risan på 1950-tallet.

Laika, Solbjørg og Svein, 1960.

Laika, Solbjørg og Svein, 1960.

Nils og Solbjørg 1960 med «gammelstua» i bakgrunnen»

Nils og Solbjørg 1960 med «gammelstua» i bakgrunnen»

«Tripp trapp tresko!» Mildrid, Svein, Jan Olav og Solbjørg 1957.

«Tripp trapp tresko!» Mildrid, Svein, Jan Olav og Solbjørg 1957.

Jan Olav og Solbjørg først på 1960-tallet. Nedenfor husa ser en dalsøkket som nå er gjenfylt. Det gikk en bekk gjennom dalen med stor vannføring om våren, så det måtte store rør til. Vedstabelen viser at hogginga før gjenfyllinga har startet.

Jan Olav og Solbjørg først på 1960-tallet. Nedenfor husa ser en dalsøkket som nå er gjenfylt. Det gikk en bekk gjennom dalen med stor vannføring om våren, så det måtte store rør til. Vedstabelen viser at hogginga før gjenfyllinga har startet.

Solbjørg og Sara, begge med arbeidsforklær.

Solbjørg og Sara, begge med arbeidsforklær.

Besøk på Risan av Gerd, Gunnbjørg og Marit, søskenbarna våre fra Ulvenaune. Foreldrene deres er Solbjørg og Sara, begge med arbeidsforklær. Gunvor og Johannes, yngste bror til Nils. Her sammen med Solbjørg, Svein og Jan Olav. Alltid stas når de kom!

Besøk på Risan av Gerd, Gunnbjørg og Marit, søskenbarna våre fra Ulvenaune. Foreldrene deres er Solbjørg og Sara, begge med arbeidsforklær.
Gunvor og Johannes, yngste bror til Nils. Her sammen med Solbjørg, Svein og Jan Olav. Alltid stas når de kom!

Jarle som gårdsgutt. De første årene på Risan hjalp vi ungene mye til på gården. Gårdsdrifta var en rendyrket familiebedrift og helt avhengig av at også ungene deltok. Vi    var f.eks. tidlig fullbefarne «hestekarer», og gården ble en livsstil. Med skole bare tre    dager i uka fikk vi likevel tid til lekser og egne aktiviteter. Far passet på at vi fikk litt    penger forjobben og ellers det vi trengte som klokker, sykler, ski o.s.v. Jeg opplevde    starten på Risan som en fin og verdifull tid.

Jarle som gårdsgutt. De første årene på Risan hjalp vi ungene mye til på gården.
Gårdsdrifta var en rendyrket familiebedrift og helt avhengig av at også ungene deltok. Vi var f.eks. tidlig fullbefarne «hestekarer», og gården ble en livsstil. Med skole bare tre dager i uka fikk vi likevel tid til lekser og egne aktiviteter. Far passet på at vi fikk litt penger for jobben og ellers det vi trengte som klokker, sykler, ski o.s.v. Jeg opplevde starten på Risan som en fin og verdifull tid.

Laika var en utrolig snill og familiekjær hund og et kjempetrivelig medlem av familien på Risan. Det eneste som gjorde henne virkelig rasende var når reven var på besøk nedenfor husa på jakt etter en hønsestek. Da gikk hun nærmest fra vettet i det hun la i vei ned gjennom olderskogen!

Laika var en utrolig snill og familiekjær hund og et kjempetrivelig medlem av familien på Risan. Det eneste som gjorde henne virkelig rasende var når reven var på besøk nedenfor husa på jakt etter en hønsestek. Da gikk hun nærmest fra vettet i det hun la i vei ned gjennom olderskogen!

Laika sammen med Jan Olav og Solbjørg.

Laika sammen med Jan Olav og Solbjørg.

Solbjørg sammen med tvillingene til Margit og sogneprest Arne Frisvold. Margit var fast kjøper av egg på Risan.

Solbjørg sammen med tvillingene til Margit og sogneprest Arne Frisvold. Margit var fast kjøper av egg på Risan.

Jan Olav som fotograf.

Jan Olav som fotograf.

Svein prøveskyter geværet. Bildet gir ellers et godt inntrykk av dalsøkket nedenfor husa før det ble fylt igjen.

Svein prøveskyter geværet. Bildet gir ellers et godt inntrykk av dalsøkket nedenfor husa før det ble fylt igjen.

Stram honnør! Svein, Solbjørg og Jan Olav.

Stram honnør! Svein, Solbjørg og Jan Olav.

19. Svein, Solbjørg, Sara og Jan Olav

 

20. Svein i aksjon

Svein i aksjon som murvasker.

21. St. Hans. Foran fra v. Svein, Mildrid, Solbjørg, Jan Olav, Gerd Råstad, Nils Aune, Sarfa Aune, Kåre Råsrtad.

Familien feirer St. Hans sammen med naboene Gerda og Kåre Råstad. Foran fra v. Svein, Mildrid, Solbjørg, Jan Olav, Gerd Råstad, Nils Aune, Sara Aune, Kåre Råstad

Solbjørg og Jan Olav.

Solbjørg og Jan Olav.

Sigbjørn med Laika.Jakken han har på var populær på den tida. Sara passet på at det var forskjell på hverdag og helg i klesveien!

Sigbjørn med Laika.Jakken han har på var populær på den tida. Sara passet på at det var forskjell på hverdag og helg i klesveien!

Svein, Solbjørg og Jan Olav på hvitkløverenga ovenfor husa. Et fint syn på forsommeren!

Svein, Solbjørg og Jan Olav på hvitkløverenga ovenfor husa. Et fint syn på forsommeren!

Sigbjørn tar en pause i gårdsarbeidet sammen med Svein og Solbjørg.

Sigbjørn tar en pause i gårdsarbeidet sammen med Svein og Solbjørg.

Sigbjørn på konfirmasjonsdagen i 1958.

Sigbjørn på konfirmasjonsdagen i 1958.

Søskenbarna Jon Steinar og Kåre fra Sparbu på besøk. Faren deres er Johannes, eldste bror Sara og Gurine som døde mens guttene var små.

Søskenbarna Jon Steinar og Kåre fra Sparbu på besøk. Faren deres er Johannes, eldste bror
Sara og Gurine som døde mens guttene var små.

Jan Olav og Svein med fotballen. I bakgrunnen Sakshaug gamle kirke som ble innviet i 1184

Jan Olav og Svein med fotballen. I bakgrunnen Sakshaug gamle kirke som ble innviet i 1184

Nok et bilde nedenfor stuevinduet. Mildrid, Solbjørg, Jan Olav og Svein.

Nok et bilde nedenfor stuevinduet. Mildrid, Solbjørg, Jan Olav og Svein.

Mildrid og Svein på fisketur.

Mildrid og Svein på fisketur.

Utsikt fra Risan mot naboene Jonetta og Arnulf Frøset og Gerda og Kåre Råstad. Nederst på bildet ser vi hønsehuset på Risan.

Utsikt fra Risan mot naboene Jonetta og Arnulf Frøset og Gerda og Kåre Råstad.
Nederst på bildet ser vi hønsehuset på Risan.

Olsentrøa. Dette var et område på flere mål i nærheten av Risan som ble eid av Sundnes fabrikker Der vokste det en masse stikkelsbærtrær plantet i tidligere tider, og der kunne alle plukke både stikkelsbær og nyper som det også var mye av. Andreas Olsen som jobba på brenneriet fikk ha kyrne sine på beite der hver sommer.

Olsentrøa. Dette var et område på flere mål i nærheten av Risan som ble eid av Sundnes fabrikker Der vokste det en masse stikkelsbærtrær plantet i tidligere tider, og der kunne alle plukke både stikkelsbær og nyper som det også var mye av. Andreas Olsen som jobba på brenneriet fikk ha kyrne sine på beite der hver sommer.

Svein på fjelltur, antagelig på Nordfjellet i Malm kommune.

Svein på fjelltur, antagelig på Nordfjellet i Malm kommune.

34.

Svein på konfirmasjonsdagen i 1963.

Solbjørg. I bakgrunnen Sundnes fabrikker med potetmelfabrikken nederst.

Solbjørg. I bakgrunnen Sundnes fabrikker med potetmelfabrikken nederst.

 

Familien på Risan i begynnelsen av 1960-tallet. Sara, Solbjørg, Nils, Svein, Jarle, Mildrid, Sigbjørn og Jan Olav. Sigbjørn har merket fra Tomb Jordbruksskole på jakka.

Familien på Risan i begynnelsen av 1960-tallet. Sara, Solbjørg, Nils, Svein, Jarle, Mildrid, Sigbjørn og Jan Olav. Sigbjørn har merket fra Tomb Jordbruksskole på jakka.

Familiens første bil i 1961. Ford Anglia med skrå bakrute.

Familiens første bil i 1961. Ford Anglia med skrå bakrute.

Familien på tur. Nå er Ragnhild (til høyre) kommet inn i bildet. Anglian bakerst. Med bilen ble familien mer mobil, og det ble etter hvert mange dagsturer.

Familien på tur. Nå er Ragnhild (til høyre) kommet inn i bildet. Anglian bakerst. Med bilen ble familien mer mobil, og det ble etter hvert mange dagsturer.

40. På vei til Østersund. Jan Olav

På vei til Østersund. Tennfossen, 38 m. og Sveriges høyeste foss. Et av Jemtlands mest besøkte turistmål

41. Tur til Østersund 1960 åra

Tur til Østersund. Besøk på gården hos familien Sara jobbet som ungdom.

Besøk i Østersund.

Besøk i Østersund.

Sara og Nils slapper av på Frøsøen i Østersund.

Sara og Nils slapper av på Frøsøen i Østersund.

45. På tur. Nils, Solbjørg og Sara.img148

På tur til Leksvik. Sara, Nils og Jan Olav ved minnesteinen over soldat Anders Solli som etter sagnet ble revet i hjel av ulv på vei til kirka julenatta 1612. Først på kvelden og natta hadde han besøkt Sigrid, forloveden, og på turen videre ble han angrepet av ulver. Han hogg i hjel en ulv med sabelen, men da ulvene angrep senere, hadde den blodige sabelen frosset fast i sliren, og han måtte gi tapt. De som lette etter han fant bare hans høyre hånd med forlovelsesringen på og sabelen.

Sigbjørn, Ragnhild, Solbjørg, Sara og Nils på tur til retterstedet ved den tyske konsentrasjonsleiren Falstad i Ekne. Dette var først på 1960-tallet og hatt av typen den Sigbjørn har var vanlig.

Sigbjørn, Ragnhild, Solbjørg, Sara og Nils på tur til retterstedet ved den tyske konsentrasjonsleiren Falstad i Ekne. Dette var først på 1960-tallet og hatt av typen den Sigbjørn har var vanlig.

Sigbjørn i godt humør.

Sigbjørn i godt humør.

Tur til Jonholmen. Mildrid, Ragnhild, Sara, Nils og Solbjørg på tur til Jonholmen.  Jonholmen ligger i vestenden av den store fjæra nedenfor Risan.Allerede på 1950-60tallet var Jonhomen et tur- og bademål. Nå er det et tilrettelagt friområde.

Tur til Jonholmen. Mildrid, Ragnhild, Sara, Nils og Solbjørg på tur til Jonholmen. Jonholmen ligger i vestenden av den store fjæra nedenfor Risan.Allerede på 1950-60tallet var Jonhomen et tur- og bademål. Nå er det et tilrettelagt friområde.

Badetur til Jonholmen

Badetur til Jonholmen

Jarle, Solbjørg og Jan Olav på Johnholmen.

Jarle, Solbjørg og Jan Olav på Johnholmen.

Tur til Frosta med Angliaen.

Tur til Frosta med Angliaen.

55. Sigbjørn og Ragnhild

Sigbjørn og Ragnhild tar en pust i bakken. Den lange benken tyder på at det er et større selskap på Risan, kanskje en konfirmasjon som det ble mange av etter hvert!

 

 

Sang og musikk på tunet!

Sang og musikk på tunet!

Ragnhild og Sigbjørn med Nils Åge 1965. En ny familie på plass i Risan!

Ragnhild og Sigbjørn med Nils Åge 1965. En ny familie på plass i Risan!

56C. Sigbjørn, Nils Åge og Ragnhild. img168

Sigbjørn og Ragnhild med Nils Åge

Kjøkkengjengen i forbindelse med et selskap i gammelstua.

Kjøkkengjengen i forbindelse med et selskap i gammelstua.

Besøk av en lystig gjeng! Jan Torsen, Tore Vang og Leif Sundal.

Besøk av en lystig gjeng! Jan Torsen, Tore Vang og Leif Sundal.

Jan Olav sammen med kompiser.

Jan Olav sammen med kompiser.

Nå er Berit kommet inn i familien, slutten av 1960-tallet.

Nå er Berit kommet inn i familien, slutten av 1960-tallet.

61. Jul i stua

Jul i stua.

Familien øker stadig. Her er Mildrid med Jan.

Familien øker stadig. Her er Mildrid med Jan.

Flott dame på julebesøk!

Flott dame på julebesøk!

Familiejul på Risan. To smårollinger, Nils Åge og Svein Magne har sluttet seg til     familien.

Familiejul på Risan. To smårollinger, Nils Åge og Svein Magne har sluttet seg til familien.

Gutta venter spent på julegavene!

Gutta venter spent på julegavene!

65. Nils Åge - Kopi

Nils Åge i farta. I bakgrunnen Sundnes fabrikker og «Olsentrøa» til høyre.

Nils Åge i kjøkkenet i gammelstua.

Nils Åge i kjøkkenet i gammelstua.

Nils Åge og Svein Magne. Ser du godt etter, er Svein Magne allerede da interessert i traktorer!

Nils Åge og Svein Magne. Ser du godt etter, er Svein Magne allerede da interessert i traktorer!

Siv 1973, datter til Julianne og Svein.

Siv 1973, datter til Julianne og Svein.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.